Onze club heeft tot doel motorrijders(-sters) samen te brengen met hun grote passie.

Wij organiseren zelf tal van rondritten, waarop regelmatig gestopt wordt voor een natje en een droogje, in juni een BBQ in ons lokaal, en altijd op het eerste weekend van september ons treffen ten voordele van het goede doel . 
 
Daarenboven vergeten wij natuurlijk niet onze collega motorclubs en pikken wij af en toe ook wel eens een treffen, een beurs of fuif mee...

Ook vinden wij het heel belangrijk om andere treffens/beurzen/fuiven met goede doelen te steunen (bijv. Hartrijders of Jaarlijks treffen Friday Freeday (waar met kinderen wordt rondgereden.)

De samenhorigheid in onze club is groots, we zijn van het principe samen uit - samen thuis, m.a.w. als iemand pech heeft, wacht iedereen tot wanneer deze persoon ook verder kan. Dit heeft ons al van veel ellende gespaard en uiteindelijk ben je zelf ook blij als je weet dat er iemand is die op je wacht...

Wij komen samen in ons lokaal Cafe Dievenput Ottergem (Erpe-Mere) Keerstraat 190 en van daaruit wordt dan onze toch verdergezet...

Zoals al eerder gezegd houden wij NIET van regels en verplichtingen, het enige wat wij vragen is dat je als motorrijder niet vergeet dat je in groep rijdt.

Iedereen vertrekt met een volle tank vooraleer er aan een rit begonnen wordt, er wordt (indien mogelijk) op voorhand getankt.

Bij in groep rijden, moet altijd een ervaren motorrijder voorop rijden, hij kan het tempo bepalen en gelijk daarachteraan sluiten. (zodanig als iemand pech heeft dat het toch minstens één iemand heeft gezien)

Rij in aangegeven posities op een onderlinge afstand van ca. 20 meter. Let op de positie van de voorste rijder: Hij kan het verst vooruit kijken en zelf het best gezien worden.

Blijf altijd op dezelfde plaats rijden, maar geef als het nodig is gemakkelijk de mogelijkheid tot tussenvoegen van andere weggebruikers.

Haal elkaar niet onnodig in. (een plotseling wisselen van positie kan gevaarlijk zijn!!)

Bij het wachten voor verkeerslichten op kruisingen handhaaft de groep de onderlinge volgorde. Zo ook als iemand zijn motor afslaat. (de rest blijft erachter tot de motor weer aanslaat)

Begin, als je eerste rijder bent, niet steeds aan nieuwe inhaalmanoeuvres, maar wacht tot de hele groep het ingehaalde.
Als je hebt ingehaald, voeg dan royaal in, zodat diegene achter je ook makkelijk kan tussenvoegen. (gaatje vrijlaten)
Laat vooral je snelheid na de inhaalmanoeuvre niet te vlug terugvallen want daardoor kan diegene achter je in de problemen komen.

Er wordt op voorhand afgesproken wie vooraan rijdt en wie achteraan rijdt en wie de baan zal afzetten.
De motor die vooraan rijdt wordt nooit voorbij gestoken, tenzij er zich een probleem voordoet in de groep.


DEZE TEKST OVER RIJDEN IN GROEPSVERBAND WORDT ZEKER EN VAST NIET BESCHOUWD ALS EEN REGLEMENT, MAAR LEES DEZE TEKST NOG EENS De bedoeling van deze tekst is vooral om duidelijke afspraken en inlichtingen te verstrekken betreffende rijden in groepsverband.